Dolenjska, drugačna doživetja

Prebujeni srednjeveški trg Gutenwerd

Razstava je nastala na pobudo domačina g. Vinka Gradišarja v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije (dr. Tomaž Nabergoj), PGD Dobrava in Zavodom za spomeniško varstvo Slovenije, Območna enota Novo mesto. Gutenwerd je doslej edina opuščena srednjeveška naselbina na slovenskem ozemlju, ki so jo odkrili in raziskovali arheologi. Zaradi svoje ohranjenosti je izjemna tudi v evropskem merilu, saj tako dobro ohranjenih urbanih naselij iz srednjega veka skorajda ni. Raziskave tega trga imajo svoje pomembno, v marsičem pionirsko mesto v zgodovini slovenske srednjeveške arheologije.

Na osmih (8) panojih si je moč ogledati izsledke raziskav: tloris srednjeveškega naselja z označenimi območji, ki jih je raziskala arheološka ekipa, predstavitev freisinškega trga ob tranzitni poti in ob meji cesarstva, potek arheoloških izkopavanj in njihovih odkritij, predstavitev življenja, kot ga dokumentirajo predmeti ter predstavitev Gutenwerda kot izjemnega arheološkega najdišča. Predstavljeni pa so tudi načrti za nove raziskave ter postavljeni cilji raziskovalnega projekta. Poleg panojev pa so v dveh vitrinah na ogled originalni srednjeveški lonci in črepinje ter rekonstrukcije srednjeveških loncev ter drobni predmeti, ki govorijo o življenju v Gutenwerdu.

Ogled razstave je možen po predhodni najavi na telefonski številki.

Prebujeni srednjeveški trg Gutenwerd

Lokacija

Gasilski dom, Dobrava pri Škocjanu
Dobrava pri Škocjanu 59
8275 Škocjan

Kontakt

Vinko Gradišar
+386 (0) 41 392