Dolenjska, drugačna doživetja

Pričetek izvajanja projekta »Digitalizacija promocije in TOP turistični produkti Dolenjske«

Lani sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 območje destinacije Dolenjska, z vodilnimi destinacijami Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice umešča v makro destinacijo Termalno-Panonsko Slovenija. Na Razvojnem centru Novo mesto smo si  skupaj z občinami ves čas priprave krovnega strateškega dokumenta prizadevali ohraniti Dolenjsko kot celovito destinacijo in kot takšno jo želimo skupaj z našimi partnerji razvijati in promovirati tudi v prihodnje.

Vodilne destinacije Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska) ter največje turistično podjetje na Dolenjskem – Terme Krka, so Razvojnemu centru Novo mesto izdale soglasje za izvajanje funkcij nosilca razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji Dolenjska.

V partnerstvu Zavoda Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice in Občine Šmarješke Toplice ter Term Krka d.o.o. smo se prijavili na javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, ki ga je v začetku aprila objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ključne aktivnosti projekta so razdeljene na razvoj turističnih produktov ter vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe. V projektne aktivnosti pa bodo vključeni tudi ponudniki in vsebine iz ostalih dolenjskih občin.


V drugo polovici meseca junija je bil s strani Ministrstva sprejet pozitiven sklep o odobritvi 90% sofinanciranja projektnih aktivnostih, ki so se z 1. 7. 2018 tudi pričele izvajati.