Gorjanci med Rimom in Bizancem – odprtje arheološke razstave

Razstava bo prikazovala poselitev Gorjancev nad Šentjernejskim poljem v nemirnih časih pozne antike in zgodnjega srednjega veka, v času med 3. in 9. stoletjem. Na ogled bo bogato arheološko gradivo, ki bo tokrat prvič predstavljeno javnosti. Spremljajoči panoji z načrti, lidarskimi posnetki in fotografijami predstavljajo posamezna naselja, tudi nekatera, ki so bila do sedaj neznana ter prikazujejo življenje v vsem prepletu kmetijske in obrtne proizvodnje, duhovnosti in krute vojaške realnosti.

26. 11. 2021 ob 00:00