Po poti kurirjev z Baze 20 do TV 15

Vodstvo slovenskega odporniškega gibanja, ki se je aprila leta 1943 naselilo na Bazah 20 in 21, je za svoje delovanje potrebovalo zanesljive in varne povezave z enotami in odbori na terenu. V ta namen so po vsej Sloveniji razvili mrežo kurirskih poti, po kate-rih so pripadniki terenskih vodov zvezo vzdrževali peš. Vse njihove poti so se stekale v kurirsko postajo TV 15 v Občicah. Na pohodu bomo spoznali delček Poti Kurirjev in vezistov, ki je danes najdaljša slovenska transverzalna pot.

Potrebna oprema: terenska obutev in obleka (dolge hlače), malica in voda iz nahrbtnika, zaščita pred soncem, dežjem in klopi.

24. 7. 2021 ob 08:30