Drugačni običaji in prireditve

Številna društva v regiji skrbijo za ohranjanje ljudskega izročila, kot je obujanje nekdaj tradicionalnih dogodkov ob različnih delih (trgatev, ličkanje koruze, oglarjenje, sejmi …) in različnih praznovanj (jurjevanje, ramplanje, voglarjenje, pustovanje, žegnanje, ohceti … ). V ta namen organizirajo različne tradicionalne prireditve (Vinska vigred, Semiška ohcet,  Tamburanje v Kostele, Jurjevanje, Ribniški sejem suhe robe in lončarstva, Prangerjada, Psoglavski dnevi, Trški dnevi, Teden cvička …). Omenjene prireditve odlikuje bogat program in so zelo dobro obiskane. 


Prijavi se na e-novice