Dolenjska, drugačna doživetja

Drugačni običaji in prireditve

Številna društva v regiji skrbijo za ohranjanje ljudskega izročila, kot je obujanje nekdaj tradicionalnih dogodkov ob različnih delih (trgatev, ličkanje koruze, oglarjenje, sejmi …) in različnih praznovanj (jurjevanje, ramplanje, voglarjenje, pustovanje, žegnanje, ohceti … ). V ta namen organizirajo različne tradicionalne prireditve (Trški dnevi, Straška jesen, Iz trebanjskega koša, Skoki v Krko, Noč na Krki, Jernejevo, Teden cvička …). Omenjene prireditve odlikuje bogat program in so zelo dobro obiskane. 


Prijavi se na e-novice