Dolenjska, drugačna doživetja

Prireditve

Gorjanci med Rimom in Bizancem

Razstava bo prikazovala poselitev Gorjancev nad Šentjernejskim poljem v nemirnih časih pozne antike in zgodnjega srednjega veka, v času med 3. in 9. stoletjem. Na ogled bo bogato arheološko gradivo, ki bo tokrat prvič predstavljeno javnosti. Spremljajoči panoji z načrti, lidarskimi posnetki in fotografijami predstavljajo posamezna naselja, tudi nekatera, ki so bila do sedaj neznana ter prikazujejo življenje v vsem prepletu kmetijske in obrtne proizvodnje, duhovnosti in krute vojaške realnosti.

Gorjanci med Rimom in Bizancem

Lokacija

Dolenjski muzej Novo mesto
Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto

Skrivnosti Dolenjske