Dolenjska, drugačna doživetja

Gozdna učna pot Planina - Mirna gora

Dolžina poti: 3,5 km; čas obhoda: 2,5 h Krožna pot vodi po južnem pobočju Mirne gore do njenega vrha. Ob njej so predstavljene pestre gozdne združbe, drevesne in grmovne vrste ter pomen gozda pri ohranjanju vode. V gozdarskem domu je urejena informativna soba, v okolici pa so na ogled staro gozdarsko orodje, vagon nekdanje gozdne železnice, oglarska kopa in apnenica.

Skrivnosti Dolenjske