Dolenjska, un’esperienza diversa.

Informazioni turistiche

TIC Novo mesto, Glavni trg 6, 8000 Novo mesto
E: tic@novomesto.si, T: 07 393 92 63 

TIC Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 115, 8220 Šmarješke Toplice
E: tic.st@siol.net, T: 07 307 40 73 

TIC Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
E: primoz.primec@dolenjske-toplice.si, T: 07 384 51 88 

TIC Škocjan, Škocjan 33, 8275 Škocjan
E: info@tic-skocjan.si, T: 07 38 46 312 

TIC Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
E: tic@trebnje.si , T:07 348 11 28 

Dežela kozolcev Šentrupert d.o.o., Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
E: info@dezelakozolcev.si, T: 08 205 28 55

TIC Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
E: tic.crnomelj@ric-belakrajina.si, T: 040 883 162 

TIC Semič, Štefanov trg 7, 8333 Semič
E: tic@kc-semic.si, T: 07 35 65 200 

TIC Metlika, Trg svobode 4, 8330 Metlika
E: tdvigred.metlika@siol.net , T: 07 363 54 70 

Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
E: info@rokodelskicenter-ribnica.si, T: 01 836 11 04

TIC Kočevje, Trg zbora odposlancev 47, 1330 Kočevje
E: td.kocevje@gmail.com, T: 0599 74811 

TIC Loški Potok , Hrib 14, 1318 Hrib-Loški Potok
E: info@ktc.si, T: 08 3843 339

TIC Kostel, Vas 4, 1336 Kostel
E: info@kostel.si T: 01 89 48 070

E-news