Dolenjska, drugačna doživetja

Javni razpis Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih v letih 2018 in 2019

22. 6. 2018 je bil objavljen Javni razpis za "Podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju", ki je odprt do 10. 8. 2018

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008): 

  • 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 

  • 55.201 Počitniški domovi in letovišča, 

  • 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,

  • 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

V upravičeno območje spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:                                                             

  • Obnova objektov;

  • Stroški informiranja in komuniciranja;

  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev.


Informativni dan: 6. 7. 2018 ob 10. uri v Kostelu (Podjetniški inkubator Kolpa-Kostel, Petrina 11)Predhodne najave na urska.novak1@gov.si s pripisom v zadevi "Predstavitev JR - Kostel"


Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis? Pišite nam.