Dolenjska, drugačna doživetja

Kostel

Občina Kostel leži na jugu Slovenije ob mejni reki Kolpi. Redko naseljeno, močno gozdnato, predvsem pa z listnatim drevjem poraslo pokrajino označujejo značilne kraške planote s številnimi vrtačami in vrhovi, ki se vzpenjajo od 550 m do 901 m nadmorske višine. Kostel, tako pokrajina kot prebivalci, dolguje svoje poimenovanje kostelskemu gradu, ki je prvič omenjen kot Costel leta 1336. Najpomembnejši vir dohodka sta nekdaj predstavljala tovorništvo in krošnjarstvo. Rečna dolina Kolpe je geografska in jezikovna meja, ki je vplivala tudi na šege in navade ljudi v preteklosti, danes pa s svojo neokrnjeno naravo omogoča razvoj turizma, kjer sta v ospredju zlasti ribolov in vodni športi. 

1. Grad Kostel
V pisnih virih je prvič omenjen leta 1336. V 15. stoletju je prešel v last celjskih grofov, ki so ga dozidali in razširili v mogočno utrdbo. Grajski kompleks je poleg gradu in mogočnega obzidja vključeval tudi naselje tik pod gradom. Po izumrtju Celjskih grofov je grad v 16. stoletju prešel v last Habsburžanov, ki so grad vključili v obrambo pred turškimi vpadi in mu podelili trške pravice. Bogastvo kulturne dediščine Kostela je zelo raznoliko. S svojo majhnostjo Kostel vedno znova preseneti z velikostjo in pomenom dogodkov, ki so se tu dogajali tekom pestre zgodovine ter svoje sledove trajno zapisali v spomin prostora. Med strateško najmogočnejšimi nosilci kulturne dediščine ima posebno mesto grad Kostel, poleg njega pa tudi celotna sakralna dediščina s svojimi številnimi objekti različnih velikosti ter kostelski jezik kot poseben jezik ljudi, ki živijo tukaj in že stoletja oblikujejo preprosto avtentično profano arhitekturo. Leta 1809 so ga porušili Napoleonovi vojaki. Obnova gradu poteka šele v zadnjih letih. 

2. Slap Nežica ali slap Tišenpolj
Ugledamo ga na Tišenpoljskem potoku ob cesti Kočevje-Fara. Potok je znan po velikih nihanjih v vodnatosti. Ob obilnih deževjih pošteno namoči lehnjakovo steno in bližnjo cesto. Slap je dobil ime po pripovedki o deklici Nežici, ki je napajala vole v Tišenpoljskem potoku, ko jo je potok skupaj z voli potegnil v globino. 

3. Svet Kolpe
Svet Kolpe zajema pokrajino ob Kolpi z gozdovi, jamami kraškega sveta, travniki, starimi sadovnjaki, ki zaradi edinstvene naravne in bogate sakralne dediščine nudi možnost doživetja preprostega, naravnega in neizkrivljenega sveta. Projekt Svet Kolpe predstavlja neprecenljiv potencial energijskih točk. Te so kot vitalno energijski centri označene z litopunkturnimi kamni z vklesanimi kozmogrami, ki jih najdemo v Kuželju, Sveti Ani, Petrini, Fari, Banji Loki, Ajblju, Kobilji jami, Bosljivi Loki, Ribjeku, Osilnici, Vrtu, Lazah pri Predgradu, Predgradu, Špeharjih in Rosalnicah. Naloga teh centrov je, da pokrajino napajajo z življenjskimi silami in jo delijo z ljudmi, ki so potrebni prenove. 

4. »TAMBURANJEVA KOSTELE«
Tamburanje je kulturno etnološka prireditev, ki se v Kostelu odvija vsako leto okoli 15. avgusta, Velike maše. Prireditev vključuje obuditev kostelskega narečja, prikaz ljudskih običajev, festival etno glasbe ETNOKOSTEL, otroške delavnice in kulinariko. 

5. Kulinarika Kostela
Kostelska kulinarika je nekaj posebnega. Največ jedi je narejenih iz krompirja, koruze ter iz zelja, repe, fižola, kaše, ajde in boba. Značilne jedi so kostelski želodec, kostelski čušpajs, žolca, kostelska kaša, kostelsko zrnje, krompirjevi žganci, potica z ocvirki, pletenica in štruklji. Od pijač lahko v Kostelu dobite medeno žganje, sadno vino - mošt in domač jabolčni sok. S certifikatom za žganje z geografskim poreklom se ponaša KOSTELSKA RAKIJA. Tradicionalno kostelsko kulinariko lahko doživite na Lukčevi domačiji v vasi Vrh pri Fari, na turistični kmetiji Pri Papeževih v Banji Loki in na turistični kmetiji Padovac v vasi Selo pri Kostelu. Enkratnost okusov s pridihom sodobnosti lahko doživite v Galeriji okusov, v Stari šoli Tris v Vasi.  Vodno bogastvo predstavlja v občini izjemen potencial (Kolpa, slap Nežica, številni izviri, potoki, Costella, …) in pomembno konkurenčno prednost pred drugimi destinacijami. Polnilnica naravne mineralne vode Costella se nahaja v občini Kostel. Naravna mineralna voda se črpa iz vrtine (do globine 95 m) neposredno ob polnilnici. Polnilnica vode pri postopku polnjenja uporablja popolnoma avtomatizirano polnilno linijo, zato vode ni potrebno dodatno stabilizirati ali drugače tehnološko obdelovati. Hidrogeološke raziskave vodnega vira so pokazale, da je voda visoko kvalitetna, nevtralna, mikrobiološko neoporečna, posebej pa jo odlikujeta primeren Ph faktor in nizka vsebnost mineralov. 

Infromacije: TIC Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, info@kostel.si T: 01 89 48 070

Prijavi se na e-novice