Pravno obvestilo

Vse pravice, na spletnih straneh www.visitdolenjska.eu so pridržane. Vse informacije in gradiva so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine projektnih partnerjev. Za vključene materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih (copyright) pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic.Pri nekaterih delih spletne strani nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh ali prejemanja E-novic, zaupali svoje osebne podatke. Izvjalec jamči in se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Prijavi se na e-novice