Dolenjska, drugačna doživetja

Predstavite se na Info-točki VisitDolenjska v Ljubljani

V luči sprememb v turizmu in omejitvam povezanim s ukrepi za zajezitev širjenja Covid-19 doma in po Evropi, smo primorani spremeniti načrt izvajanja predstavitev na info točki VisitDolenjska v poslovalnici Dobrote Dolenjske v Ljubljani.

V letošnjem letu zaenkrat tako ne bomo promovirali tradicionalnih in ostalih prireditev na Dolenjskem, se pa bomo usmerili v ponudbo aktivnosti: rekreacija na prostem, naravne in kulturne znamenitosti (galerije, muzeji), kulturna dediščina (skriti kotički, rokodelstvo ipd.)

Vezano na spremembo potovalnih navad in ostale omejitve gibanja turistov bomo v prvi fazi nagovarjali predvsem domače goste. Segmentu domačih gostov se posledično prilagodijo vse promocijske aktivnosti (videlo vsebine v trgovini, promo material ipd.)

Vabimo vas, da soustvarjate promocijske aktivnosti na omenjeni lokaciji. 

>> ODDAJ PRIJAVOBODITE OBVEŠČENI!
Prijavite se na prejemanje novic za turistične ponudnike ali se pridružite naši skupini Turistični ponudniki VisitDolenjska na Facebooku.

Moja Slovenija