Sladolenjska

Sladolenjska 2017


Žrebanje nagrad z Milicistom Janezom


Nagrade:

1. nagrada: 30 kepic (prvouvrščenega) sladoleda iz Slaščičarne Pri Nedžotu prejme: TINA CHAN

2. nagrada: 20 kepic (drugouvrščenega) sladoleda iz Slaščičarne Pionir prejme: ALENKA MEŽNARŠIČ

3. nagrada: 10 kepic (tretjevrščenega) sladoleda iz Slaščičarne Pralina prejme: ANICA NOVAK

Iskrene čestitke vsem trem nagrajenkam!


Pravila in pogoji nagradne akcije

1. Splošne določbe: Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Najboljši sladoled 2017 na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevsko-ribniškem« (v nadaljevanju akcija »Sladolenjska 2017«) ki jo organizira Razvojni center Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator). V akciji »Sladolenjska 2017« lahko sodeluje vsak posameznik, ki preko obrazca objavljenega na spletni strani www.visitdolenjska.eu v času trajanja akcije, odda svojo oceno o njemu najboljšem ponudniku sladoleda. V primeru, da v akciji »Sladolenjska 2017« sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik. | 2. Trajanje akcije: Akcija »Sladolenjska 2017« traja od 25. maja 2017 do vključno 31. avgusta 2017 na spletnem portalu www.visitdolenjska.eu. | 3. Način ocenjevanja/ sodelovanja: Za sodelovanje v akciji »Sladolenjska 2017« mora posameznik v spletni obrazec vpisati podatek o lokaciji ponudnika (občina), nazivu obrata (ime) in vrsti obrata (gostilna, restavracija, bar, slaščičarna). Izbira lahko med lanskoletnimi TOP 9 ponudniki ali predlaga svojega. Med obvezne podatke mora posameznik navesti še svoje osebne podatke (ime, priimek, letnico rojstva ter veljaven naslov e-pošte). Kot poljubno informacijo lahko posameznik izbere tudi najljubši okus sladoleda. Posameznik lahko k ocenjevanju pristopi večkrat in si na ta način poveča možnost prejema nagrade, vendar le 1-krat dnevno, pri čemer je merilo vpisan e-naslov. | 4. Žrebanje: Med vsemi, ki bodo pravilno in v celoti izpolnili ocenjevalni obrazec, bomo izžrebali tri srečneže, ki bodo prejeli nagrade. Izid glasovanja ne vpliva na žrebanje nagrad. | 5. Nagrade: Med sodelujočimi bomo izžrebali: 1. nagrado: 30 (enot/kepic) sladoleda pri zmagovalnem ponudniku, 2. nagrada: 20 (enot/ kepic) sladoleda pri drugo uvrščenem ponudniku, 3. nagrada: 10 (enot/ kepic) sladoleda pri tretje uvrščenem ponudniku. Nagrade niso izplačljive v denarju. Izžrebanec mora osebno prevzeti nagrado pri enkratnem obisku ponudnika. Dokazilo za prevzem nagrade je obvestilo organizatorja nagradne igre. Nagrado je možno prevzeti do 30. 9. 2017. Žrebanje nagrad bo potekalo javno oz. prenašano na spletu. V primeru, da bi bil posamezni udeleženec nagradne igre izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej, saj lahko posamezni udeleženec prejme le eno izmed nagrad. O točnem datumu, uri in kraju žrebanja bodo sodelujoči obveščeni preko spletne strani. | 6. Obveščanje o nagradi: Nagrajenci bodo ob zaključku akcije »Sladolenjska 2017« s strani organizatorja obveščeni po e-pošti, katero so predložili ob oddaji obrazca. | 7. Prevzem nagrade: Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (nepravilni ali lažni podatki); se ugotovi, da je uporabnik v akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre; je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame do določenega datuma. Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. | 8. Varovanje osebnih podatkov: Sodelujoči v akciji »Sladolenjska 2017« izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih sodelujoči posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi na spletni strani www.visitdolenjska.eu ter na www.facebook.com/visitdolenjska z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja ter o aktualni ponudbi destinacije JV Slovenije. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom ki ureja elektronske komunikacije, Pravili ter v skladu s splošnimi akti organizatorja. Sodelujoči v akciji »Sladolenjska 2017« potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili akcije.