Dolenjska, drugačna doživetja

Trženjske znamke

Od kod in zakaj steklene jagode?

V prvem tisočletju pr. n. št. je na območju širše Dolenjske živela t.i. Dolenjska skupina jugovzhodne alpske halštatske kulture. Osnovo njihovega gospodarstva je predstavljalo železarstvo, kmetijstvo pa tudi taljenje stekla in oblikovanje živopisnih steklenih jagod. Na Dolenjskem danes poznamo nekaj sto arheoloških najdišč iz tega obdobja. To so naselja in grobišča. Steklena jagode so bile najdene v naselbinskih plasteh, predvsem pa v grobovih, kjer se steklene jagode pojavljajo v velikih količinah, včasih celo več sto jagod v posameznem grobu. Na Dolenjskem v tem obdobju poznamo nekaj sto tisoč steklenih jagod, v nasprotju z ostalo Evropo, kjer jagode štejejo le v stotinah. Da so jagode res izdelovali na Dolenjskem, poleg njihovega velikega števila dokazujejo še pestra oblikovanost, različne velikosti in barvne koordinacije. Opozoriti velja še na kremenčevem pesek, ki je osnovna surovina za izdelavo stekla in se na Dolenjskem nahaja v velikih količinah. Steklene jagode tega obdobja so povečini modre barve, pojavljajo pa se še zelene, turkizne, rumene, bele in prosojne. Okrašene so z raznobarvnimi očesci in izrastki. Steklene jagode izdelane na Dolenjskem niso rdeče obarvane, nadomeščal jih je uvoženi jantar. Vsekakor pa so steklene jagode najpogostejši arheološki predmet starejše železne dobe in eden najprestižnejših izdelkov Dolenjskih mojstrov, ki so skupaj z železarji in tarevti izdelovalci situl ustvarjali vrhunske obrtniške, umetniške in oblikovalske izdelke Dolenjskega prostora s katerimi so sooblikovali Evropsko kulturno podobo in izdatno prispevali v zakladnico evropske kulturne dediščine.

(Borut Križ, arh.) 

Logotip združuje 5 jagod različnih barv, ki predstavljajo 5 nosilnih produktov. Modra Zdravje in sprostitev, rumena Aktivne počitnice, vijolična Po poteh dediščine, zelena Turizem v zidanicah ter rdeča Kulinariko in vino.


Celostna grafična podoba

VisitDolenjska je skladno z drugim odstavkom 103. člena Zakona o industrijski lastnini (UL RS št.51/2006) zaščitena in registrirana tržna znamka. V podporo prepoznavnosti in širjenju tržne znamke VisitDolenjska ponudnikom priporočamo uporabo znamke v svojih promocijskih materialih in ostalih komunikacijah.

Vektorski logotip www.visitdolenjska (Dolenjska_www_element_CMYK vektor.pdf)
CGP in pisave (DOLENJSKA (1).pdf)


Prijavi se na e-novice