Dolenjska, drugačna doživetja

Webinar: Trajnostni turizem in trajnostno poslovanje

Image title


Na webinarju boste spoznali osnove trajnostnega turizma ter konkretne primere kako pri razvoju in trženju turistične ponudbe ravnati bolj sonaravno z uvajanjem ukrepov trajnostnega turizma (trajnostni management, racionalna raba energije in vode, ravnanje z odpadki, pravično zaposlovanje, obveščanje in osveščanje ter poslovanje v skladu z drugimi zahtevami trajnostnih standardov). 

Predstavljena bo tudi Zelena shema slovenskega turizma in vsi znaki, ki jih ta priznava, kar vsem, ki bi se želeli certificirati, olajša odločitev, kateri znak izbrati in kaj to v praksi pravzaprav pomeni.

Goodplace

Webinar bo vodila: Tina Hedi Zakonjšek, strokovnjakinja za trajnostni turizem in pooblaščena preveriteljica za mednarodne trajnostne znake Green Globe, Travelife in Green Destinations
Delavnica se izvaja v okviru operacije "Digitalizacija kulturne dediščine in krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem". Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo. Projekt sofinancirajo Mestna občina Novo mesto, Občina Šmarješke Toplice in Občina Dolenjske Toplice.