Skoki v Krko

Tekmovanje Skoki v vodo z višin s Kandijskega mostu bo znova navduševalo z drznimi poleti v globino reke Krke. 

SOBOTA, 3. 7. 2021 

Pogumni skakalci se bodo pomerili v skokih z velikih višin, z 12-metrskega Kandijskega mostu v Novem mestu. 

Obiskovalci si lahko prireditev ogledajo z obeh bregov ali z gladine največjega in najlepšega objekta – reke Krke

ob 14:00 – ogrevanje tekmovalcev in preizkus skakalnice 

od 15:00 do 18:00 – tekmovanje v skokih v Krko 

3. 7. 2021 ob 00:00