Kultura in dediščina

Bogastvo naravne in kulturne dediščine obsega izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, dejavnosti domače obrti in prireditve.
Spoznajte dediščino Dolenjske na številnih tematskih poteh, muzejskih zbirkah, galerijah in gradovih.