Izjava o dostopnosti

Prilagoditve

Zagotavljanje dostopnosti osebam s posebnimi potrebami omogočajo naslednje sistemske prilagoditve:

 • oblikovanje je odzivno in omogoča prilagajanje vsebine ločljivosti zaslona
 • vsebina je logično urejena s pomočjo HTML oznak, vklopljene so različne ravni naslovov
 • slike imajo možnost vnosa nadomestnega besedila, besedilne ikone so označene kot slike
 • uporabnik lahko poljubno prilagaja velikost pisav s pomočjo ustreznih tipkovnih bližnjic (Ctrl + + in Ctrl + -), za lažjo nastavitev pa je v orodju za dostopnost že vgrajena prednastavljena povečava
 • kontraste med besedilom in ozadjem se da povečati v orodju za dostopnost
 • preko orodja za dostopnost lahko uporabnik odebeli pisavo ali poveča razmik med črkami
 • preko orodja za dostopnost lahko uporabnik označi povezave
 • preko orodja za dostopnost lahko uporabnik poveča kazalke in jim obrne barvo
 • preko orodja za dostopnost lahko uporabnik izbere sivinski način spletišča ali pa obrne barve
 • preko orodja za dostopnost lahko uporabnik izklopi animacije elementov in samodejne premike drsnikov
 • skrite bližnjice omogočajo hiter skok na vsebino in/ali glavni meni
 • navigacija po strani je mogoča brez miške, z uporabo tipk Tab in Shift+Tab, preko katerih lahko uporabnik tudi krmari po meniju
 • imena povezav so logična in odražajo cilj

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

 • skenirani dokumenti v obliki PDF,
 • nekateri zunanji video posnetki morda niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
 • nekatere fotografije na spletnem mestu morda še niso opremljene z alternativnim besedilom ali iz spremljajočega besedila ni jasno, kaj predstavljajo