Avtorji

Grafično oblikovanje in tehnična izvedba: Ideaz

Avtorji fotografij na spletni strani: Jošt Gantar, Boštjan Pucelj, Alenka Lamovšek, Darko Jakovac,  Davorin Pavlenič, Joško Šimic, Jurij Pelc, Arne Hodalič (naslovna slika Otočca iz zraka), Iztok Medja, Erhard Ihtijarević, Andrej Hudoklin, Marko Pršina, Tomaž Levičar, Tea Brenko, Arhiv Term Krka, Arhiv turističnih ponudnikov

Besedila: Razvojni center Novo mesto