Voden ogled ob 80-letnici Baze 20

Začeli bomo ob 10. uri pred Lukovim domom. Vodil bo muzejski sodelavec Jože Saje. Priporočamo toplo obleko in obutev.

Edvard Kocbek: Listina, 3. maj 1943:
»Mesto za taborišče smo si izbrali v veliki in globoki kotanji, ki se nadnjo nagibata košata bukev in zelo visoka, debela jelka. Sredi kotanje stoji prostorna lesena baraka s položno streho. Nizke stene so ji zgrajene iz mladih smrekovih debel, naši tesarji so jih spahnili v trden in obsežen štirikotnik, tako da nosijo mogočno in nerodno streho, vso pokrito s smrekovimi vejami, kajti naše domovanje se mora čim bolj skriti pod njihovo košato senco. In zares zagledaš lesenjačo šele, ko se spustiš čez rob kotanje. Zdi se, kakor da se je čez noč sama vzdignila iz vlažnih tal. Ko smo snoči po prijetni hoji stopili v novi dom, nas je v njem najprej zazeblo od hladu in mraka, zato pa nas je vonj po smoli, ki je prihajal iz svežih desak v pogradih in iz smrečja na njem, prijetno pomiril, skoraj razblažil. Med vrstama ležišč, narejenih ob levi in desni strani, stoji dolga miza s klopmi. Edino stekleno okno, preneseno iz zapuščene kočevarske vasi in vdelano v steno nasproti vrat, pušča v prostor borno svetlobo, zato drug drugega komaj vidimo.«


Na fotografiji je prva baraka Baze 20. Vodstvo slovenskega odpora je v njej prvič prespalo 17. aprila 1943. Foto: Marko Pršina.

15. 4. 2023 ob 10:00