Dolenjska, drugačna doživetja

Mirna

Občina Mirna leži na robu Mirnske doline, ob sotočju reke Mirne ter potokov Zabrščica in Vejar. Upravno in administrativno središče občine je kraj Mirna, ki je le 7 km oddaljen od avtoceste A2, ki povezuje Ljubljano in Zagreb. Mirnska dolina ponuja mnogo možnosti tako za oddih, oglede naravnih in kulturnih znamenitosti, kot tudi dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Okoliški hribi ponujajo možnosti rekreacije in pohodništva, prav tako pa slovijo po vinogradih in zidanicah, kjer prijazni domačini z veseljem ponudijo domače vino in mesne izdelke ter druge domače izdelke. Najvišji okoliški hrib Debenec je priljubljena razgledna točka, s katerega se ob lepem vremenu vidijo Julijske Alpe.


Mostovi v Mirnski dolini

Le malo krajev je v Evropi, ki bi se lahko pohvalili s tako kvalitetnimi mostovi, kakršne je moč videti v Mirnski dolini. Mostovi so trdno grajeni iz rezanega apnenca, statično natančno preračunani, z izvrstno izpeljanimi prekatnimi loki in edinstvenim občutkom za urbanistično celoto naselja. 

Cerkev sv. Helene na Mirni 

V arhivih je prvič omenjena leta 1581, ko je bila tako kot župnijska in cerkev na Ševnici podružnica trebanjske župnije. Kljub starejšemu poreklu, je iz današnje podobe razvidno, da je stavba enotnega nastanka. Zidana je 1841.

Kapela Petra Pavla Glavarja 

Slavo pokrajine ob Temenici in Mirni je poleg Barage ponesel v svet tudi Peter Pavel Glavar s svojimi razsvetljenskimi spisi o čebelah in pospeševanju gospodarstva, da bi poučeval kmete. Bil je lastnik gradu Lanšprež, katerega so po vojni porušili. V Lanšprežu je obnovljena kapela svetega Martina, kjer je Peter Pavel Glavar pokopan, blizu kapele pa še stoji kozolec z 10. stebri iz 18. stoletja, ki ga je takratni posestnik Peter Pavel Glavar dal zgraditi.

Čebelarstvo Temeniške in Mirnske doline, Posestvo Lanšprež

Čebelarstvo ima na območju Temeniško – mirnske doline dolgo tradicijo, povezano z osrednjim čebelarskim središčem na Lanšprežu in Petrom Pavlom Glavarjem, duhovnikom, razsvetljencem, mecenom. Danes se na območju ob Temenici in Mirni vse bolj ponašamo z bogato čebelarsko kulturno dediščino in uspešnimi čebelarji, ki se združujejo v tri čebelarska društva, Čebelarsko društvo Trebnje, Čebelarsko društvo Šentrupert in Čebelarsko društvo Mokronog – Trebelno. Kakovosten med in drugi medeni izdelki se najlažje najdejo na domovih

GRAD MIRNA - Speča lepotica 

Grad Mirna s svojo bližino, podaljšano v ravnini do naselja Mirna, pomeni nepogrešljiv poudarek zaključni kulisi enega najvrednejših pogledov v Mirnski dolini. Grad so zaznamovala vsa zgodovinska obdobja od rimskih časov, preko zgodnjega in visokega srednjega veka do konca 19. stoletja, srednjeveški grad pa je najbrž nastal že proti koncu 11. stoletja. Ko stopite na dvorišče gradu vas najprej preseneti velika gmota palacija, kot dragulj se vam zazdi renesančni most, ki je na novo pokrit z rdečo opeko, daleč najbolj pa obiskovalca navdušijo arkade. Pri jugovzhodnem delu obzidja je postavljen improviziran oder, kjer se v poletnem času odvijajo razne kulturne prireditve.

Prijavi se na e-novice