Cerkve na območju občine Dolenjske Toplice

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. ANDREJA APOSTOLA V KOČEVSKIH POLJANAH 

Župnijska cerkev, ki stoji na robu vasi, pomaknjena v hrib nad župniščem, je bila sezidana leta 1625, v času baroka, v notranjosti je dekorativno poslikana. Ponaša se s kar nekaj kosi izbrane in kvalitetne notranje opreme. Na prvem mestu je tu gotovo glavni oltar iz 1757. leta, delo neznanega avtorja. Gre za lepo poznobaročno kuliso, ki obdaja osrednjo nišo s kipom farnega zavetnika sv. Andreja. V atiki oltarja je ovalna slika nadangela Mihaela, ki jo pripisujejo Valentinu Metzingerju, čeprav naj bi bila kasneje močno preslikana. K oltarju spadata tudi kipa sv. Ane in sv. Joahima, ki sta svojčas stala samostojno na konzolah ob oltarju. 

Med cerkveno opremo je omembe vreden še zanimiv križev pot, slikan na pločevino (kopija po Führichu) z napisi v nemški gotici, ki je gotovo zgovoren spomin na nekdanje prebivalce in orgle. Leta 1861 jih je naredil mojster Franc Dev in so po mnenju poznavalcev zelo dragocene, saj so ene izmed njegovih redkih ohranjenih del. Orgelska omara je lepo baročno delo. Zanimiv del opreme so tudi obnovljena barvna okna z ovalnimi svetniškimi podobami. Okna imajo prav tako nemške napise.

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. ANE, DOLENJSKE TOPLICE 

Lokacija: Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske TopliceŽupnija Toplice je sprva spadala pod pražupnijo Novo mesto – Šmihel. Leta 1481 je postala vikariat, leta 1770 pa župnija. Župnijska cerkev se prvič omenja v neki listini l. 1334. Sprva se je imenovala cerkev Matere Božje v Toplicah pri Rožeku, kasneje pa so jo posvetli Sv. Ani. Današnja stavba nosi v svoji osnovi ostanke svoje predhodnice, srednjeveške cerkve iz konca 15. stol. To se opazi zlasti v prezbiteriju, ki ima značilno tlorisno obliko z zazidanimi gotskimi okni, njen ostanek pa je tudi gotski portal na pevskem koru. Ta srednjeveška gotska cerkev je bila v času turške nevarnosti obdana z obzidjem. Ohranjen je en stolp s strelnimi linami in del obrambnega zidu na južni strani cerkve. Sedanja cerkev je bila zidana oz. temeljito predelana leta 1656. Načrt zanjo je po vsej verjetnosti naredil tedanji župnik Matija Kastelic, ki je bil tudi arhitekt in znan nabožni pisatelj. Nanj spominja napis na krstnem kamnu 1648 MK, ki je najstarejši ohranjen del cerkvene opreme. 

Avtor glavnega oltarja ni znan, nastal pa je v drugi polovici 18. stol., leta 1786. Je lep primerek poznega, že umirjenega baroka. Glavni del oltarja zapolnjuje tron, niša s pozlačenim okvirjem, v kateri je kip sv. Ane. Ob njej so še kipi sv. Joahima, Petra, Jožefa in Pavla. Nad dokaj izrazito in na sredi prekinjeno predelo oltarja je v atiki pod baldahinom zelo bogata in razgibana skupina Marijinega kronanja. Cerkev ima tudi lepa barvna okna, delo Ivana Pengova.

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. ERAZMA V SOTESKI 

Lokacija: Soteska 18, 8351 Straža pri Novem mestu 

Župnija v Soteski je nastala leta 1617, sedanja cerkev pa je bila sezidana med leti 1680/90. Prvotna cerkev naj bi tu stala že pred letom 1400, ko se omenja prvi lastni duhovnik. Njeni graditelji in patroni (oskrbniki) so bili soteški gospodje, ki so jo svojemu stanu primerno tudi opremili. 

Nekdanji glavni leseni oltar so žal uničili, danes je kulisa oltarja naslikana na steno, v sredini pa visi slika sv. Erazma. Bogato poslikan je bil kasetiran strop v prezbiteriju. Tudi ta poslikava (Goldensteinova) je danes uničena. Ostala pa sta oba oltarja v stranskih kapelah. Oba sta zelo lep izdelek baroka. Južni je posvečen Gospodovi smrti na Kalvariji (pod njim je božji grob), desni pa sv. Tekli, sestri sv. Erazma. Njena slika naj bi bila Cebejevo delo. 

Na slavoloku v prezbiteriju je na notranji strani vzidan nagrobnik Ivana Adama Gallenberg, na zunanji pa grb Gallenbergov. V cerkvi je tudi grajska grobnica.

Kontakt