Črmošnjiška jekla

Črmošnjiška jekla je najdebelejša navadna jelka (Abies alba Mill.) v Sloveniji in hkrati najmogočnejši drevesni velikan Kočevskega roga.

Drevo ima izrazit koreničnik, krošnja se začne na višini 15 m in se piramidasto konča. Kljub visoki starosti je vitalno, rast v debelino in višino pa se upočasnjuje. Raste na plitvih kraških tleh ob trasi nekdanje gozdne železnice Žage Rog. S svojo mogočnostjo je že pred stoletjem prepričala gozdarje, da je niso posekali.

Jelka je ključen gradnik dinarskih jelovo-bukovih gozdov. Njen delež v lesni zalogi se zadnjih 40 let opazno zmanjšuje. Vzrok je v upadanju vitalnosti in prekomernem objedanju mladja, zaradi preštevilčne jelenjadi, ki onemogoča pomlajevanje gozdov.

Osebna izkaznica:

Obseg: 6,02 m

Višina: 45,5 m

Drevnina: 42 m3

Premer: 1,92 m

Debelinski prirastek: 1,5 mm/leto

Ocenjena starost: 280 let

Več o črmošnjiški jelki

,
Dolenjske toplice
+386 (0) 7 38 45 188
visit@dolenjske-toplice.si

Kontakt