Domovi v Kočevskem rogu

LUKOV DOM 

Lokacija:

Telefon: +386 (0) 41 315 165, +386 (0) 7 306 60 25 

Lukov dom se nahaja pod Bazo 20. V njem ima Dolenjski muzej Novo mesto sedež dislocirane enote Kočevski Rog z vodičem za obiskovalce Baze 20. 

ČEBELARSKI DOM NA PODSTENICAH 

Lokacija: Podstenice 3, 8350 Dolenjske Toplice

Telefon: +386 (0) 41 909 420 

Spletna stran: https://cdstraza-dolenjsketoplice.weebly.com/ 

Upravlja ga Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice. V domu je čebelarski muzej z maketo nekdanje vasi Podstenice, v bližnjem sadovnjaku stoji čebelnjak. 

POLHARSKI DOM NA POGORELCU 

Lokacija: Podstenice 7, 8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: +386 (0) 41 596 180 

Upravlja ga Polharska druščina POLH na Dolenjskem. Dom je središče pestre društvene aktivnosti. V domu je urejena informativna soba o polhu z razstavljenimi polhi več vrst ter zbirka starih pasti. V okolici je Polharska pot. 

SKAVTSKI OKOLJSKI CENTER 

Lokacija: 1330 Trnovec

Telefon: +386 (0) 31 210 944 

Spletna stran: http://soc.skavt.net/ 

Dom se nahaja na mestu nekdanje žage Rog. Deluje v okviru Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. V kleti je urejena maketa Žage Rog, v bližini je Gozdna učna pot Skavtek.

Kontakt