Gracarjev turn

Nad vasjo Orehovica v Šentjeneju stoji lepo ohranjena, z vrtovi in sadnim drevjem obdana, graščina Gracarjev turn iz 13. stol., od koder se odpira pogled na prostrane njive in travnate preproge. Zanimivost graščine so velika lesena vrata, narejena iz enega samega kosa lesa, oblikovala pa jih je samo sekira.

Gracarjev turn, Hrastje 8, Šentjernej
Other