Gutenwerth

Nenavadna slamnata streha sredi ravnega polja ob cesti, ki pelje iz Dobrave proti Šentjerneju, zbuja radovednost že zaradi svoje oblike. Streha pokriva temelje srednjeveške cerkvice, okrog katerih se spleta zgodba o nekdanji veličini srednjeveškega trga ob Krki. Trg Gutenwerth je bil v času med 13. in 15. stoletjem eno izmed upravnih središč dolenjske freisinške posesti. 

Srednjeveška kovnica GUTENWERT 

Kovanje lastnega denarja je v vseh zgodovinskih obdobjih na vseh območjih vedno materialni odraz politične samostojnosti ljudstev, ki so denar izdajala, v denarnem obtoku na določenem prostoru pa se zrcali njegova ekonomska in politična zgodovina.

Gutenwerth, Drama, Šentjernej
Other