Klevevška Toplica v Šmarjeških Toplicah

Pri končnem delu soteske je ob desnem bregu Radulje krajši pritok, katerega izvir privre na dan pod večjo skalo in je zajet v manjšem bazenu. To je hipotermalni izvir, imenovan Klevevška Toplica, s temperaturo od 21 do 25°C in je nastal ob istem prelomu kot izvir v Šmarjeških Toplicah.

Klevevž je ena najpomembnejših prepletov naravne in kulturne dediščine na Dolenjskem. Naravne danosti zaznamujejo soteska potoka Radulje, naravni termalni izviri ter jamski sistem Klevevških jam, z edinimi jamskimi toplicami v Sloveniji. Nad sotesko so ruševine gradu Klevevž iz 13. stoletja, nekaj ohranjenih gospodarskih poslopij in del nekdanjega grajskega vrta s posameznimi okrasnimi drevesi.


Ostale znamenitosti v bližini

Klevevška Toplica v Šmarjeških Toplicah, Klevevška toplica, Grič pri Klevevžu
Šmarješke toplice