Kočevske Poljane

Kočevske Poljane so nastale v 15. stoletju in veljajo za eno najstarejših vasi v občini Dolenjske Toplice. Do leta 1953 je bila vas poimenovana Poljane oz. po nemško Pollandl. Ležijo v Črmošnjiško-Poljanski dolini, najvzhodnejšem delu kočevarskega jezikovnega otoka. 

Kočevarji ali Kočevski Nemci oz. Gottscheer so nemško govoreča skupnost, ki je živela na Kočevskem. Svoj jezik, bavarsko narečje kočevarščino, so ohranjali več kot 600 let, od naselitve, okoli leta 1330, pa vse do leta 1941, ko se je večina izselila. 

Med 2. svetovno vojno so bile Kočevske Poljane, tako kot cela Kočevska, pod italijansko okupacijo. Nekaj kočevarskih družin se je uprlo izselitvi, ki jo je ukazal nemški okupator. Večina jih je podpirala partizane in Osvobodilno fronto, ki je imela štab na Bazi 20. Kočevsko narečje je bilo po drugi svetovni vojni prepovedano, zato se je izgubilo in ga danes govori le še malo ljudi, od teh pa živi večina v tej dolini.

Kočevske Poljane so spomeniško zaščitena vas, predvsem zaradi ambiciozno zasnovanih enonadstropnih poslopij nekdanjih gostiln in trgovin. Posebno zaščito v vasi imajo še cerkev Marije Pomočnice kristjanov v Gorici in župnijska cerkev sv. Andreja apostola, šest domačij, hiš in gospodarskih poslopij, grobnica padlih borcev VII. korpusa, kamnit most, Marijina kapelica, pokopališče, vaški studenec in župnišče.

Spomin na kočevske Nemce se ohranja s tradicionalno prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, izmenično jo gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič.

Kontakt