Pot Temenica

Pot Temenica: Od Mirne Peči do Zijala

Pokrajino Mirne Peči zaznamujeta močna zakraselost in podzemno pretakanje vode. Poselitev je skoncentrirana v mirnopeški, globodolski in šentjurski dolini. Prve omembe kraja segajo v 12. stoletje, ko je bila ustanovljena prafara. Številni turški vpadi, požari in kuga so botrovali nazadovanju kraja. Ponovni razvoj se je začel s prihodom železnice konec 19. stoletja in priključkom na avtocesto leta 2010. Mirno Peč pa prav gotovo poznate kot rojstni kraj slovenskega pesnika Toneta Pavčka ter harmonikarja in pevca Lojzeta Slaka. V njun spomin vsako leto organizirajo tudi prijeten pohod.

Tokrat vas vabimo v Mirno Peč, najmanjšo dolenjsko občino v porečju Temenice, kjer se nam lahko pridružite na zanimivi pešpoti do Zijala. Del pohodne poti Pot Temenica, od Mirne Peči do Zijala, je Turistično društvo Mirna Peč slovesno odprlo v letu 2009.

Pot je označena in primera za družine z otroki in pohodnike z normalno telesno pripravljenostjo. Dolžina poti je 6 km in se jo prehodi v uri zmerne hoje, iz doline Vrhpeči do pečine Zijalo pa je 10 minut hoje.

Pot vas bo vodila po šestih točkah (označenih na zemljevidu).

Perišče »Na Ulcah« (1)

Trije ohranjeni kamni na desnem bregu Temenice ob poti v neposredni bližini mostu so ostanki nekdanjega perišča. Sem so gospodinje iz Mirne Peči in z dela Gorenjega Podboršta v lesenih škafih na glavi nosile ali z vozički vozile umazano perilo in ga prale. Umazane kose perila so položile na kamen, ga namilile z doma kuhanim milom, drgnile s ščetko ali pa udarjale ob kamen. Nato so ga v vodi izpirale. Prale so poleti in pozimi, navadno ob sobotah ali ponedeljkih. Tak način pranja je bil naporen in dolgotrajen.

Mala hidroelektrarna v Ivanji vasi (2)

Nekdaj je tu voda poganjala mlin na kamne in žago venecijanko. Leta 2004 pa je pri Patetovih na Temenici začela delovati mala hidroelektrarna. Vsako leto ob občinskem prazniku ribiči tu prirejajo ribiško tekmovanje. Zaradi počasnega toka Temenica vijuga mimo Ivanje vasi, kjer je najlepši okljuk. Ob večjem deževju reka prestopi bregove in poplavi bližnje travnike.

Vaški studenec (3)

V bližini perišča pod Biško vasjo je studenec, v katerem so vaščani v sušnih obdobjih dobivali vodo za vsakdanjo rabo (pitje, kuhanje), zato je bil skrbno vzdrževan. Voda v studencu je toplejša kot v Temenici, zato so jo perice pozimi uporabljale za pranje.

Perišče pod Biško vasjo (4)

Betonsko perišče na levem bregu Temenice je bilo zgrajeno na pobudo prvega povojnega mirnopeškega župana Alojza Špendala iz Biške vasi. Med dvema perilnikoma so stopnice, ki peljejo do vode. Za pranje rjuh so perice uporabljale še leseno poševno položeno desko. Perilo so na perišču večinoma samo izpirale. Prale so ob ponedeljkih in torkih. Perice so med seboj tudi poklepetale. V navado je prišel rek: “Samo na vodo pojdi, pa boš vse zvedel.”

Venckov studenec in zapuščen mlin (5)

Temenica ima poleg glavnega izvira tudi več stranskih. Na začetku doline pri mostu je močnejši izvir, ob njem je na novo postavljen sakralni pokopališki križ (železarna na Dvoru). Voda po stranski strugi odteka v Temenico. Pod Jelšami sta Žagarjev studenec in zajeti Jelški studenec, ki je do izgradnje osrednjega vodovoda z vodo oskrboval krajane Jelš in Vrhpeči. Na desnem bregu Temenice stoji mogočno gospodarsko poslopje nekdanjega Venckovega (Mikličevega) mlina. Rake pričajo, da je tu voda nekoč poganjala mlinska kolesa in žago venecijanko. V neposredni bližini izvira Temenice sta bila še Greznikov in Krevsov mlin.

Zijalo (5, 6)

Pri vasi Vrpeč v Zijalu na južni strani hriba sv. Ana (407 m) pride Temenica drugič na dan. Pod 35 metrov visoko skalno pečino je visokovodni bruhalnik oziroma Vodna jama pod Zijalom. V jami je stoječe jezero, iz katerega voda bruha le ob obilnejšem deževju. V bližini sta dve jami; Fantovska luknja in Ajdovska jama. Lepa in neokrnjena narava privablja vedno več obiskovalcev. Zijalo je zaradi hidroloških in geomorfoloških posebnosti zavarovano kot naravni spomenik.

Temenica

Je največja dolenjska ponikalnica. Dobršen del- je teče po temačnem kraškem podzemlju, zaradi tega je ta reka verjetno tudi dobila ime Temenica. Izvira na južnih pobočjih Posavskega hribovja pod vasjo Javorje. V zgornjem toku teče po nepropustnih kamninah, pri vasi Dolenje Ponikve pa prestopi na propustne apnence, kjer v številnih požiralnikih ponikne. Temenica v izviru Zijalo skrivnostno priteče v Mirnopeško dolino in leno teče po njej vse do Goriške vasi, kjer drugič izgine pod površje. Njen tretji in zadnji izvir je v Luknji pri Prečni. Po naporni poti skozi podzemlje se Temenica umiri, leno vijuga po Zaloškem polju in se skorajda neopazno izlije v reko Krko.

Pot Temenica, Mirna Peč
Other