Šance in obrambno obzidje

»Na Šancah« Novomeščani imenujejo prostor na vrhu starega mestnega jedra. Tu, tik ob kapiteljskih vrtovih, je največji del preostalega novomeškega obrambnega obzidja, ki je nekaj stoletij uspešno varovalo mesto pred nasiljem Turkov. Ob obzidju »na Šancah« je urejena razgledna sprehajalna pot, ki vodi vzdolž ohranjenega obzidja do nekdanjega obrambnega stolpa.

Šance in obrambno obzidje, Šance, Novo mesto
Novo mesto