Smreka pod Kunčem

Smreka pod Kunčem je najdebelejša smreka na Dolenjskem. Poleg izgleda kaže dobro vitalnost tudi z znatnim priraščanjem v debelino in rednim semenenjem. V širino meri kar 4,70 m. Njena starost je ocenjena na več kot 150 let.

Do sredine 19. st. so bila naravna rastišča smreke na Kočevskem Rogu omejena le na nekatera mrazišča v udornicah. Vnos smreke je povezan z začetkom izkoriščanja roških gozdov, ko je prevladovala sečnja na golo in zasajanje frat s smreko. Intenzivna saditev smreke je značilna tudi za obdobje po 2. svetovni vojni, ko so pogozdili številna območja opuščenih kočevarskih vasi.

Smreka je značilna alpska oz. borealna vrsta, ki za rast potrebuje visoko zračno vlago in veliko padavin. Suše in vročine ne prenaša, zato je na takšnih rastiščih bolj podvržena napadu podlubnikov in sušenju.

Osebna izkaznica:

Višina 51,0 m

Obseg: 4,70 m

Premer: 1,50 m

Debelinski prirastek: 7,9 mm/leto

Več o smreki pod kunčem

Smreka pod Kunčem,
Dolenjske toplice
+386 (0)7 38 45 188
visit@dolenjske-toplice.si

Kontakt