Steklasova pohodna pot

Steklasova pohodna pot je poimenovana po profesorju Ivanu Steklasi (1846–1920), ki je s svojim delom Zgodovina župnije Šent Rupert na Dolenjskem iz leta 1913 zapustil neprecenljiv vir informacij o kraju. Dolga je 20 km, prehodimo pa jo lahko v dveh delih v obe strani.

S trga pred cerkvijo sv. Ruperta nas kolovozna pot popelje proti Veseli Gori (324 m). Na vrhu nas pričakata baročna cerkev sv. Frančiška Ksaverija in grajska pristava – Barbova graščina. Pot se nadaljuje proti vasici Ravnik in skozi zaselek Ostrež, kjer se vzpnemo na vinorodno gorico Apnenik. Pot se nato spusti vse do pravljične Koromandije. Od tu se povzpnemo na Okrog do izletniške kmetije Pri Vidi. 

Ob gotski cerkvi sv. Barbare (523 m) se spustimo do vinorodnega okoliša Zadraga, od tu pa v dolino, kjer nas sprejme izletniška kmetija Možina. Gozdna pot nas nato vodi na Hom ter po vzponu na najvišjo točko poti – Nebesa (602 m), kjer se nahaja izletniška kmetija Nebesa.

Proti vzhodu se spustimo po gozdu do vinske kleti Brcar; pot nadaljujemo do Vihra s cerkvico sv. Duha (536 m). Od tam se po cesti med vinogradi spuščamo na Hrastno do zidanice Pri Deželanu. 

Zadnji del poti je speljan po gozdu, prečkamo globoko ujedeno dolino Globoko in se skozi vas Kamnje vrnemo v Šentrupert. Ob poti se nahajajo tudi kontrolni žigi in vpisne knjige – kontrolne točke so razvidne na shemi poti.

Tradicionalni jesenski pohod je organiziran vsako 2. soboto v oktobru, Lunohod pa ob vsaki polni luni.

Steklasova pohodna pot, Planinsko društvo Polet, Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert
Other
041 541 077
info@pdpolet.com

Kontakt