Učna pot glinokopi Zalog

Vodni biotopi v Zalogu so nastali iz glinokopov, ki so bili zaradi naravovarstvenega pomena prepuščeni naravni sukcesiji. Območje omogoča opazovanje preko 100 vrst ptic z talne ali višinske opazovalnice, ter je dom za redke ogrožene rastline in živali, ki so uvrščene v Naturo 2000. Območje je na voljo za ogled s 700 m dolgo sprehajalno potjo, opazovalnicami, učnimi mlaki za naravoslovni pouk in počivališči. 

Vstop je prost za vse obiskovalce, vodenje pa je možno po predhodni najavi (vsaj 10 dni). 

Podrobnejše informacije in rezervacija vodenj: Občina Straža

Učna pot glinokopi Zalog, Straža
Other
+386 07 38 48 550
info@obcina-straza.si

Kontakt