Dolenjska, drugačna doživetja

Šance in obrambno obzidje

Šance
Novo mesto

»Na Šancah« Novomeščani imenujejo prostor na vrhu starega mestnega jedra. Tu, tik ob kapiteljskih vrtovih, je največji del preostalega novomeškega obrambnega obzidja, ki je nekaj stoletij uspešno varovalo mesto pred nasiljem Turkov. Ob obzidju »na Šancah« je urejena razgledna sprehajalna pot, ki vodi vzdolž ohranjenega obzidja do nekdanjega obrambnega stolpa.

Skrivnosti Dolenjske