Dolenjska, drugačna doživetja

Škocjan

Občina Škocjan leži v vzhodnem delu Dolenjske med reko Krko, Krškim gričevjem in močvirnimi ravnicami Krakovskega gozda. V dolini reke Radulje leži naselje Škocjan, ki je središče občine. V osrednjem delu kraja se dviguje mogočna renesančna cerkev sv. Kacijana, posebnost kraja pa je kamniti dvoločni most. 

1. Etnološki park Zagraški log
Zagraški log se razteza na 7 ha za vasjo Zagrad v dolini Goriškega potoka. Park je prava zakladnica avtohtonih drevesnic, grmovnic ter kamenin, ki ga dopolnjujeta kmečki dom ter Rangusova hiša stara okrog 300 let. Vaški studenec je bil ne le dragocen vir pitne vode, temveč tudi simbol blaginje. Posebnost parka je vsekakor geološki steber avtohtonih kamnin, ki trdno, a nemo pričajo o podzemnem bogastvu parka in okolice. Zanimivosti parka povezujejo sprehajalne poti, bregove potoka povezujejo sanjavi leseni mostički in brvi, prostor pa zaokrožajo kotički za piknike. Vstop v park se nahaja pri Prijateljevi domačiji iz konca 19. stoletja, ki ponuja prijeten ambient za sprejem zaključenih skupin. 

2. Cerkev sv. Kancijana in tovarišev mučencev
Župnijska cerkev v Škocjanu se prvič omenja že leta 1306. Osrednji oltar je posvečen sv. Kancijanu in tovarišem mučencem. Pod pevskim korom se južno od Jeršetičevega nagrobnika nahaja spominska plošča, posvečena misijonarju in raziskovalcu Belega Nila dr. Ignaciju Knobleharju. Njegov spomenik, ki stoji pred cerkvijo, ga prikazuje ob krščevanju afriškega dečka. Oblačila obeh figur plapolajo v vetru, ki ob krščevanju ponazori prihod Svetega Duha. 

3. Gotska cerkev Rožnovenske Matere božje na Stopnem
Cerkev na Stopnem z dominantno lego na vzpetini plemeniti podobo krajine, ob jasnem vremenu pa nagrajuje z bogatim razgledom v vse smeri. Notranje poslikave so delo Janeza Ljubljanskega. Križev pot je ustvaril slikar Anton Postl, občudovanje pa zbujajo trije zlati oltarji in druga baročna oprema. Zunanji oltar omogoča opravljanje bogoslužja tudi na prostem. Cerkev je kulisa za praznovanje vsakoletnega dneva državnosti, na Antonov godovni dan pa se pred njo odvija licitacija krač. 

4. srednjeveški trg Gutenwerth
Trg Gutenwerth iz 11.stoletja je najstarejši trg v Slovenski marki. S škofovsko hišo, sodnikom, kaštelanom, uradniki in kovnico denarja je še v 15.stoletju uspešno konkuriral Kostanjevici in Novemu mestu. K temu so pripomogli usnjarstvo, železarstvo, lončarstvo in pomembna prometna lega. Navzven so bogastvo izkazovale kar tri cerkve. Dokončno so Otok leta 1473 uničili Turki, ki so naselje obkolili in požgali, prebivalce pa odpeljali v sužnost. Zadnji vidni ostanki nekdanjega trga so s slamnato streho nadkriti temelji pravokotne cerkvene ladje s kvadratnim prezbiterijem, v katerega je vpisana polkrožna apsida. 

5. Zavinek
Zavinek je vas v bližini Škocjana, ki ga vsak december vaščani odenejo v soj tisočerih lučk in vabijo na ogled pravljične božično-novoletno okrašene vasi ter obiskovalce gostoljubno pogostijo s kuhanim vinom in čajem. Poleg okrasitve vasi organizirajo tudi osrednjo občinsko prireditev ob božiču ter dnevu samostojnosti in enotnosti, na predvečer svetih treh kraljev pa prireditev Koledovanje. 

6. Mlinarjeva pot

Mlinarjeva pot se začne pri cerkvi sv. Matije na Bučki in vas vodi v dolino do Košakovega mlina in nato ob potoku do Sedlarjevega mlina 

Informacije: TIC Škocjan, Škocjan 33, 8275 Škocjan, 07 38 46 312, 051 612 111

Prijavi se na e-novice