Koline na Dolenjskem

Tradicija dolenjske kulinarike

Koline na Dolenjskem predstavljajo izjemno pomemben del slovenske kulinarike, ki ohranja globoko zakoreninjene tradicije. Ta družaben dogodek na vasi poplača celoletni trud in delo na kmetiji ter predstavlja tipično slovensko doživetje podeželja, ki združuje ljudi ob razmeroma zahtevnem opravilu ter okušanju tradicionalnih dobrot.

Dolenjske jedi – od vil do vilic

Marsikje na dolenjskem podeželju še danes ohranjajo izročilo in vsako leto pripravijo koline, ki so bile včasih pravi praznik. Obred predelave živali v mesne izdelke ponuja edinstven vpogled v življenje preteklosti, ko so ljudje živeli bolj zdravo, naravno in trajnostno.

Prašiča oz. svinjo se skozi celo leto redi in zanj skrbi. Poleg raznih umetnih pripravkov v prehrani prašiča glavnino predstavlja doma pridelana zelenjava (od pese, korenja, krompirja do buč). Prav tako so deležni ostankov hrane iz gospodinjstva. Na ta način se doma precej zmanjša delež zavržene hrane.

Dolenjske jedi, ki spremljajo koline, imajo svoj značilen okus, ki izvira iz uporabe vseh delov prašiča. Tradicionalne slovenske jedi, ki jih gospodinje znajo pripraviti iz različnih mesenih delov, odražajo bogato kulturno dediščino tega območja. Klobase, krvavice in suhomesnati izdelki so le nekaj primerov, kako so Dolenjci znali izkoristiti vsak del mesa. To je bilo še posebej pomembno v preteklosti, ko so ljudje skorajda ne poznali odpadkov, saj so izdelke ustvarjali z domišljijo in veliko spretnostmi. Za primer lahko navedemo tlačenko, ki spada med priljubljene dolenjske jedi in nastane iz kuhanih delov glave.

Ob hladnih zimskih dneh se koline, s katerimi včasih pojmujemo tudi nabor mesnih izdelkov, znajdejo na krožnikih marsikatere dolenjske gostilne, k njim pa običajno postrežejo kar matevža.

Koline na Dolenjskem visitdolenjska

Koline v sodobnem slovenskem prostoru – ohranjanje nesnovne dediščine

Kljub sodobnim spremembam v prehranjevalnih navadah in življenjskem slogu, praznik kolin ostaja neprecenljiv del kulturne dediščine Dolenjske. Ohranjanje nesnovne dediščine kolin zagotavlja okusno kulinariko ter vpogled v preteklost, ko so ljudje živeli bolj povezano z naravo in okoljem.

Koline zaradi občutljivost predelave mesa ter zagotavljanja varnosti živila potekajo v najbolj hladnem delu leta in dneva. Poleg same reje živali se priprave začnejo že kakšen dan prej, saj je treba pripraviti vse za koline. Sem sodijo orodja, posode in ostale naprave, ki jih mesar in gospodar potrebujeta pri delu. Treba pa je zagotoviti tudi veliko vroče vode (kropa) za prvo čiščenje prašiča.

Gospodar za ta posebni dan skliče ekipo fantov z vasi, katerim že zgodaj zjutraj pripravijo krepak zajtrk ter seveda »enega kratkega«, da jih ne bo zeblo. Vsak član ekipe ima pod nadzorom mesarja svoje zadolžitve (npr. streženje in mešanje krvi, ki bo kasneje nepogrešljiva pri pripravi priljubljenih krvavic). Najprej se prašiča razpolovi ter razreže na večje kose, prav tako je treba jetrca čim prej dostaviti gospodinji, da pripravi malico. Ostale dele živali se porabi za različne mesne izdelke.

Koline na Dolenjskem - razkosano meso

Spremembe v prehranjevalnih navadah – raznolikost na mizi

S hitrim tempom življenja so se prehranjevalne navade ljudi spremenile. Nenazadnje so se spremenile tudi potrebe po vnosu večje količine kalorij, ljudje pa se tudi vse bolj zavedamo pomena uravnotežene prehrane. Nekateri trendi strmijo k zmanjšanju porabe mesa, pojavljajo se nove oblike občutljivosti na določena živila, tu pa so seveda še ostala druga osebna in verska prepričanja.

Te spremembe odražajo raznolikost sodobne prehrane, vendar praznik kolin kljub temu ohranja svoj čar in pomen.

Kulinarični izdelki, ki izvirajo iz kolin, so se prilagodili novim preferencam. Kljub temu pa je treba poudariti, da tradicionalne slovenske jedi še vedno igrajo pomembno vlogo v kulinarični ponudbi Dolenjske, zagotavljajoč edinstveno in lokalno doživetje za obiskovalce.

Simon Kovačič

Vir: Kocjan P., Koledarske šege in navade na Dolenjskem, diplomsko delo