Galerija Božidar Jakac

Leta 1974 je v obnovljenih prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki zaživela Galerija Božidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij glede na površino razstavnih prostorov in fond, ki ga hrani. Z umetnostnimi zbirkami, katerih jedro predstavljajo dela slovenskih ekspresionistov in občasnimi razstavami oživlja ta izjemni kulturni spomenik in njegovo okolico. Galerija je poimenovana po umetniku Božidarju Jakcu, poleg njega so s stalnimi razstavami predstavljeni še: Jože Gorjup, Tone Kralj, France Kralj, France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek, Bogdan Borčić ter Pleterska zbirka evropskih slikarjev, ki je last bližnje Kartuzije Pleterje. Nekdanja samostanska cerkev in lapidarij sta namenjena odmevnim razstavnim projektom, pripravljenim posebej za omenjeni lokaciji. Pod okrilje galerije spadata tudi dve dislocirani razstavišči: Gorjupova galerija v prostorih Osnovne šole Jožeta Gorjupa in Lamutov likovni salon v nekdanjem ministerialnem dvorcu na otoku. Od leta 1961 poteka v Kostanjevici na Krki mednarodni simpozij kiparjev Forma viva, ki velja za najstarejši delujoči simpozij na svetu. V vseh letih simpozija je nastalo več kot 100 skulptur, ki so na ogled v neposredni okolici Galerije Božidar Jakac in v Kostanjevici na Krki.

ODPIRALNI ČAS: 

torek–nedelja od 9. do 16. ure (november – marec)

od 9. do 18. ure (april – oktober).

V juliju in avgustu je galerija ob vikendih odprta do 20. ure. 

Ob ponedeljkih je galerija zaprta.

Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki, Slovenia
Other
+386(0)7 49 88 140
info@galerija-bj.si

Kontakt