Grad Otočec

Grad Otočec, pozidan na enem od otokov reke Krke, je edini vodni grad na Slovenskem. Pri ogledu gradu velja opozoriti na nekaj redkih, še ohranjenih arhitekturnih detajlov (renesančni, iz peščenjaka izklesan vhodni portal iz 16. st, okrašen z marmornima medaljonoma z renesančnima dekliškima profiloma). Na notranjem dvorišču lahko na enem od pomolov osrednje grajske stavbe občudujemo fragmente profane poslikave, ki prikazuje lovske in ribiške prizore. Čeprav izhaja še iz srednjeveške tradicije, pa že izdaja napredno renesančno likovno občutje.

Grad Otočec, Grajska cesta 2, Otočec
Novo mesto