Grad Žužemberk

Žužemberški grad je eden najslikovitejših in tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Njegovi ostanki se mogočno dvigajo na strmem skalovju nad reko Krko. Kamnita vrata štirioglatega stolpa naj bi imela vklesano letnico 1000, kar priča, da bi dal grad postaviti Viljem I, mož sv. Eme, ki je bil takrat krajišnik Savinjske krajine. Največ zanimanja in obiskovalcev pritegnejo Trški dnevi s srednjeveškim dnem, ki se odvijajo v okviru praznovanja občinskega praznika 15. julija.

Grad Žužemberk, Žužemberk
Other