Grobišča partizanskih bolnic

V bližini partizanskih bolnic so v vrtačah uredili grobišča, kamor so pokopavali umrle ranjence. Pokop je potekal po točno določenem postopku, ki ga je določila uprava Slovenske centralne vojne partizanske bolnice. Pri pokopu je moral biti prisoten vsaj en tovariš iz vodstva bolnice. Po koncu vojne, v 50. letih prejšnjega stoletja, so bile žrtve prenesene in pokopane na svoja domača pokopališča. V Kočevskem rogu zato lahko vidimo le simbolno urejena grobišča.

Leseni kamen

V bolnici Lesen kamen so se od marca 1943 zdravili lažji ranjenci, pozneje tudi bolniki z nalezljivimi boleznimi. Na mestu bolnice ni materialnih ostankov, poleg je le simbolno grobišče.

Vinica

Bolnica Vinica je bila najprej namenjena le težjim ranjencem, nato pa tudi bolnikom z nalezljivimi boleznimi. Na lokacijo bolnice opozarjajo vkopi ter obeležje na bližnjem simbolnem grobišču.•Stari LogBolnica Stari Log je bila zgrajena leta 1943 za hude ranjence iz bolnice Jelenbreg. Delovala je do konca vojne. V njej je umrlo 31 ranjencev, ki so jih pokopali v bližnji vrtači.

Pugled

Bolnica Pugled je delovala je do konca oktobra 1943, ko so jo med ofenzivo našli nemški vojaki. Pobili so 21 težkih ranjencev in jih skupaj z bolnico zažgali. To je bila največja izguba ranjencev iz roških bolnic.

Grobišča partizanskih bolnic,
Dolenjske toplice
+386 (0) 7 38 45 188
baza.20@dolenjskimuzej.si

Kontakt