Habitat Temenica

Habitat Temenica se imenuje po reki Temenici, ki v svojem zadnjem delu teče preko habitata Temenica čez Zaloško polje in se kot levi pritok izlije v Krko pri Češči vasi. Potek reke Temenice je tudi meja med občino Straža in občino Novo mesto.

Habitat Temenica je življenjski prostor za številne živalske in rastlinske vrste, s tem pa tudi doživetje za vse, ki jih radi opazujemo in doživljamo naravo. Od začetka projekta do danes smo na tem območju našteli več kot 550 različnih vrst rastlin in gliv ter več kot 270 različnih vrst živali.

Na platformi so predstavljene vse vrste rastlin in gliv s fotografijami, ki so nastale na samem habitatu, in ki smo jih do danes opazili na tem območju.

Ravno tako so opisno in slikovno predstavljene tudi vse do sedaj opažene živali: ptiči, dvoživke, plazilci, sesalci, žuželke, pajki, raki in ribe. Glede na to, da se vsaka vrsta ptic oglaša edinstveno, smo za vsako vrsto ptičev dodali tudi zvočni posnetek njihovega oglašanja.

E-vodič T

E-vodič T je mobilna aplikacija, ki obiskovalcem omogoča, da se seznanijo s Habitatnimi potmi, ki se izrišejo na zemljevidu ob kliku na posamezno habitatno pot. Hkrati so podani opisi in slike o živih bitjih na tem habitatu, ki so dejansko nastale na habitatu Temenica in so zanje določene GPS koordinate, tako da obiskovalec ve, katera žival in/ali rastlina se nahaja na lokaciji, kjer se nahaja tudi sam. Obiskovalec mora seveda imeti na svoji napravi vklopljeno oddajanje lokacije.

Dostop do E-vodiča T lahko pridobi obiskovalec ob nakupu paketa (5,00 EUR) in velja mesece od dneva nakupa. Na voljo so tudi drugi paketi, kjer je E-vodič T že vključen v ceni.

Temenica, Novo mesto, Slovenija
8000 Novo mesto
+38641392506
janez@lifehabitats.com

Kontakt