Partizanske bolnice

Na območju Kočevskega roga je bilo v času 2. svetovne vojne zgrajenih skupno 24 partizanskih bolnic, povezanih v Slovensko centralno vojno partizansko bolnico. Danes so na ogled le še ohranjeni bolnici Jelendol in Zgornji Hrastnik, ki imata simbol kulturne dediščine. 

Prva bolnica v Kočevskem rogu je začela delovati v začetku junija 1942, v takratni gozdarski koči na Daleč hribu. Kmalu so jo Italijani požgali in tako so septembra istega leta začeli z gradnjo novih, konspirativnih bolnic. Da so bile čimbolj skrite, so jih gradili v globokih, poraščenih vrtačah.

Sprva so bile nižje, z malo okni in skupnimi ležišči. Kasneje so dodali več oken, da so ujeli čim več svetlobe. Dogradili so še ločene barake za osebje, operacijsko barako, kuhinjo, krušno peč in bunker. Za prikrivanje svojih sledi so uporabljali dvižne lestve, pozimi pa so jih naknadno zasuli s snegom.

Jelendol 

Delovala je od pomladi 1943 do konca vojne. V njej sta bili nekaj mesecev uprava bolnic in zobna ambulanta. V 10 barakah se je zdravilo 330 ranjencev.

https://www.youtube.com/watch?v=e3YtRb9aS-s&ab_channel=Primo%C5%BEPrimec

Zgornji Hrastnik

Namenili so jo najhujšim ranjencem, zanje so zgradili aseptično operacijsko barako. Imeli so lastno bakteriološko preiskovalnico. V bolnici se je zdravilo več kot 400 ranjencev.

Kontakt