Piknik ob Krki

Število mest: 2 

Možnost oskrbe: parkirišče z delno oskrbo oz. parkirišče z oskrbo po dogovoru

Kontakt