Zeliščarski center JV Slovenije

Območje Zeliščarskega centra JV Slovenije se nahaja v občini Škocjan, na robu naselja Zagrad, ki je gručasta vas v osrčju Krškega gričevja. Celotno območje zeliščarskega centra obsega približno 7,5 ha površin (pretežno gozd, travniki, potok, poti). 

Na območju je urejena energijska pot Herbalium, urejene so tematske učne poti z označitvenimi tablicami za vegetacijo in večje table za označitev naravnih vrednot, urejeni sta učilnici na prostem, lesene brvi čez Goriški potok, 15 lesenih gredic z zelišči.

Oglejte si tudi:

Zagraški log

Zeliščarski center JV Slovenije, Zagrad 37, Škocjan
Other
041 450 501
zeliscarski@gmail.com

Kontakt