Zagraški log

Zagraški log se nahaja pod vasjo Zagrad pri Škocjanu. Obsega del poraščenega pobočja z avtohtonimi drevesi in grmovnicami ter doline goriškega potoka. Na travniku v dolini se nahaja skupina tradicionalnih kmečkih stavb, s katerimi upravlja Turistično društvo Zagrad. Sestavljajo ga vaški studenec s periščem, napajalnim koritom, 300 let stara Rangusova hiša, Prijateljeva domačija in naravoslovna pot. V parku sta tudi Zagraški izvir in geološki steber.

Območje ponuja veliko zanimivosti, saj v njem najdemo številne prvine neokrnjene narave, od ohranjenih kamenin do različnih drevesnih in živalskih vrst. Slikovitost pokrajine bogatijo izviri, potok in mlaka, v kameninah pa se skrivajo številni ostanki nekdanjega življenja. Največ je lupin in odtisov školjk ter polžev. Nad dolino se dvigajo gorice, imenovane Zagraška gora.

Sprehodite se po slikovitem privlačnem območju, ki ga krasijo ohranjeno okolje z izviri, potokom in mlako. Na majhnem območju nekdanjega panonskega morja boste videli sledi nekoč živečih živali in rastlin.

V sklopu obiska si lahko ogledate tudi Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije ali pa se podate na energijsko pot.

Zagraški log, Zagrad 4, Škocjan
Other

Kontakt