Dolenjska, drugačna doživetja

Straža

Občina Straža zajema 11 naselij med reko Krko in Straško goro. Območje je bilo poseljeno že v prazgodovini. Po sredi strmega hrbtišča Straške gore so Rimljani zgradili cesto, ostanki katere so vidni še danes, o živahnem dogajanju na območju pa pričajo najdeni novci. Straža je prvič omenjena v 13. stoletju. Prebivalstvo se je preživljalo predvsem z gozdarstvom in vinogradništvom, ki ga je konec 19. stoletja uničila trtna uš. Pravi industrijski razcvet je Straža doživela šele po 2. svetovni vojni, ko je iz nekdanje žage nastala moderna lesna industrija. 


1. Cerkev Sv. Tomaža iz 14. stoletja in romanska ladja ter tristrani prezbiterij z grebenastim obokom iz 17. stoletja. 

2. Vavta vas s cerkvijo sv. Jakoba
Cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi je baročna župnijska cerkev zasnovana v 18. stoletju, ki jo krasi Goldensteinova scenska arhitektura oltarjev iz leta 1855. 

3. Kraške jame in človeška ribica
Na območju občine Straža v kraškem požiralniku so nedavno odkrili prisotnost večjega števila človeških ribic (proteus anguinus). 

4. Straška gora s kužnim znamenjem
Straška gora je poraščena z bukovjem, ki ga bujno prepleta srobotje in ga krasi venec obsežnih vinogradov z raztresenimi zidanicami ter počitniškimi hišicami, med katerimi se vijejo lepo prehodne pohodniške poti. Ob zgornji poti vinogradniške poti lahko vidimo staro kužno znamenje, znamenje iz preteklosti, ki oznanja tudi hude trenutke prebivalcev teh krajev in označuje območje, do koder je divjala kuga. Kužno znamenje je kamnit steber, ki se v zgornjem delu razširi v nastavek z nišami in je pokrit s kamnito štirikotno strešico. 

5. Cerkev sv. Marije, tolažnice žalostnih Marijina cerkev na Drganjih Selih iz srednjega veka je bila v začetku 18. stol. temeljito barokizirana. Današnji prezbiterij je obokan. Stranska oltarja sta iz 18. stoletja. Križev pot, naslikan na papir in z napisi v bohoričici, je ljudsko delo.

Prijavi se na e-novice