Dolenjska, drugačna doživetja

Soteški grad, Hudičev turn in muzej starih avtomobilov

Soteska 40
Straža pri Novem mestu
07 38 45 188Povpraševanje

Nasproti razvalin dvorca je ob regionalni cesti urejeno parkirišče s pojasnjevalnimi tablami. Ko boste obiskali spomeniško območje, si oglejte še razvaline dvorca Soteska, vrtni paviljon Hudičev turn in nekdanje gospodarsko poslopje, v katerem je na ogled razstavni depo starih avtomobilov Tehniškega muzeja Slovenije. 

Sočasno z gradnjo dvorca Soteska je nastajala tudi parkovna zasnova, ki je prvotno obsegala le obzidane površine ob dvorcu, urejene po renesančnih vzorih. Ob koncu 17. st. so na ravnici ob reki Krki zasnovali nov baročni park, v katerem sta v prefinjeni celoti zaživela arhitektura in oblikovani naravni ambient.

Oglejte ti tudi Baza 20

Zdaj je čas.