Bela cerkev

Prvič omenjena leta 1283 cerkev sv. Andreja ponosno ohranja svojo baročno tradicijo. Sledeč ljudskemu izročilu je sosednja vas Bela Cerkev dobila ime ravno po tem sakralnem objektu. Lokacija cerkve je omenjena že v znameniti listini freisinškega škofa, izdani 15. junija 1074 v Ogleju.

Obiščite še: Hiša žive dediščine

Bela cerkev, Bela cerkev
Šmarješke toplice