Po sedmih gričih Novega mesta

Novo mesto leži, kot Rim, na sedmih gričih. Na nekatera se boste povzpeli, drugih se boste le dotaknili, vsekakor pa si morate rezervirati ves dan, če si hočete ogledati vsaj glavne znamenitosti. 

OPIS POTI

Z Glavnega trga se mimo rotovža in tržnice povzpnemo do stolne cerkve sv. Nikolaja. Nasproti proštije levo je Kapiteljski hrib (253m.n.m), ki je prvi razgledni grič na naši poti. S Kapitlja se spustimo na Novi trg in nekaj metrov od podhoda prečkamo vpadnico v staro mestno jedro. Pri banki zavijemo na nekdanjo deželno cesto, ki je danes spremenjena v Kettejev drevored – sprehajalno pot preko Marofa (228 m.n.m.) do Bršljina, kjer zopet dosežemo novomeško vpadnico. Prečkamo železniško progo in tir tovorne železnice ter zavijemo levo. Asfaltna cesta ob nekdanji tovarni kmalu preide v sprehajalno pot tik ob reki Krki, po kateri prispemo do Gostišča Loka

Tu se lahko okrepčamo, nato pa zavijemo na brv čez Krko, ki nas pripelje do športnega kompleksa Portoval. Pri teniških igriščih zavijemo desno in obidemo nogometna igrišča, nato pa zavijemo levo v gozd. Desno od nas je že tretji grič Portoval (225 m.n.m.). Iz gozda zavijemo na stezo, ki se spusti do glavne ceste Novo mesto-Straža. Prečkamo jo pri prehodu za pešce in nadaljujemo po Šegovi ulici do športne dvorane Leona Štuklja. Za njo se dviga Šipčev hrib (213 m.n.m.). Prečkamo železniško progo in zavijemo levo na Bajčevo ulico do cerkve sv. Mihaela. Pri cerkvi zavijemo levo in v križišču takoj desno do železniškega nadvoza. Tu zavijemo desno preko Težke vode na sprehajalno pot, po kateri se povzpnemo na Grm (192 m.n.m.). Pot nas vodi mimo gradu Grm, Krajčeve hiše in Mordaxove kapele, nato pa se spustimo do osnovne šole, kjer zavijemo desno in prispemo na Kandijsko cesto. 

Prečkamo cesto, zavijemo desno in po stopnicah tik ob trgovini Mercator dosežemo Slančevo ulico. Zavijemo levo, nato pa v prvo ulico desno in ta nas pripelje na Recljev hrib (221 m.n.m.). Povzpnemo se po stopnicah in zavijemo levo proti Ragovski ulici. Pri trgovini prečkamo cesto in jo mahnemo proti Ragovem logu. Sledimo sprehajalni poti nad reko Krko, nato pa zavijemo na leseni most čez reko Krko in se spustimo do otroškega igrišča in mimo sodišča.. Po Streliški in Vrhovčevi ulici prispemo zopet na Glavni trg.

DOLŽINA POTI: 10,3 km

Po sedmih gričih Novega mesta, Novo mesto
Novo mesto