Dolenjska, drugačna doživetja

Zagraški log

Zagraški log se nahaja pod vasjo Zagrad pri Škocjanu. Obsega del poraščenega pobočja z avtohtonimi drevesi in grmovnicami ter doline goriškega potoka. Na travniku v dolini se nahaja skupina tradicionalnih kmečkih stavb s katerimi upravlja Turistično društvo Zagrad. 

Območje ponuja veliko zanimivosti saj v njem najdemo številne prvine neokrnjene narave, od ohranjenih kamenin do različnih drevesnih in živalskih vrst. Slikovitost pokrajine bogatijo izviri, potok in mlaka, v kameninah pa se skrivajo številni ostanki nekdanjega življenja. Največ je lupin in odtisov školjk ter polžev. Nad dolino se dvigajo gorice, imenovane Zagraška gora.

Sprehodite se po slikovitem atraktivnem območju, ki ga krasijo ohranjeno okolje z izviri, potokom in mlako. Na majhnem območju nekdanjega panonskega morja boste videli sledi nekoč živečih živali in rastlin.

Podarite Nekaj dobrega